Ofarlig och effektiv behandling

Risker med Intermittent Vakuumterapi?

IVT är en snäll behandling mot kroppen. Tekniken kommer från NASA och används av astronauter före, under och efter rymdfärder för att förbättra cirkulationen som påverkas negativt i rymden. Metoden är välbeprövad och har använts sedan 1960-talet. 

Små vakuumpumpar används i sjukvården idag men då som lokalbehandling vid besvärliga sår. Metoden är inte vetenskapligt belagd beroende på att det är svårt att forska på den. Enligt läkartidningen beror det på att det är många parametrar som påverkar behandlingen och svårt att få tillförlitliga resultat. Men man har god klinisk erfarenhet av vakuumbehandling och därför används det mycket vid sårbehandling:  https://www.vetenskaphalsa.se/sarlakning-efter-infektion-snabbare-och-battre-med-undertrycksmetod/

Artikel som handlar om en 60-årig kvinna som levt sitt liv i en "järnlunga". Järnlungan var föregångaren till den moderna respiratorn och påminner till sin funktion på många sätt om IVT även om patienterna ligger med hela kroppen inne i järnlungan och endast huvudet sticker ut. Patienter som behandlades i järnlunga kunde leva hela sina liv liggandes i denna maskin vilket antyder att intermittent vakuum inte är skadligt utan tvärt om skyddar kroppen:  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1rn2B/levde-60-ar-i-en-jarnlunga

Tidigare användes något som kallades järnlunga och som var en föregångare till den moderna respiratorn (övertrycksventilatorn). Järnlungan ansågs bättre för andningen än den moderna respiratorn. Framgår av följande ganska rörande reportage om de tre sista poliopatienterna som överlever med järnlunga: https://gizmodo.com/the-last-of-the-iron-lungs-1819079169