Hur det går till

Hur går det till?

Man ligger som på bilden med benen i maskinen. Ett tygstycke spänns åt lite runt midjan för att hindra att luft kommer in i cylindern. När maskinen sätts på låter det ungefär som en dammsugare som sätts på och slås av. Intervaller och vakuumtryck anpassas efter vilka besvär man har. 

Vakummtrycket gör att vävnaden lyfts upp vilket är viktigt och bidrar till den goda effekt man får av IVT. Vakuumtrycket blir maximalt 70 mbar vilket ger ett drag på 7 hg per kvadrat cm i vävnaden. Detta kan kroppen inte uppfatta utan behandlingen är helt smärtfri. 

I vakuumfasen expanderar vävnaden och blodet strömmar ner i benen och fyller blodkärlen. I vilofasen åker blodet tillbaka och upp mot bröstkorgen där nytt syre fylls på. Cirkulationen blir som när man springer snabbt men utan att kroppen belastas. Kroppen får de positiva effekterna av träning men slipper de negativa, skaderisk och belastning. Även cirkulationen i lymfsystemet stimuleras och renar utrymmet mellan cellerna. Är man svullen torkar det ut. Har kärlen förlorat sin elasticitet kan de återfå den. Nya kärl (kollateraler) kan bildas om de gamla blivit förstörda. Detta gäller artärer, vener och lymfkärl. Cirkulationen i hela kroppen påverkas inte bara i benen. Detta skapar förutsättningar för hela kroppen att läka.

Behandlingen pågår 30 eller 40 minuter beroende på vilket program som används. Under behandlingen kan du exempelvis vila eller ligga och läsa eller lyssna på musik. Tag gärna med något du gillar.