- OM

Intermittent Vakuumterapi (IVT)

 

Intermittent Vakuumbehandling (IVT) och cirkulationsstörningar

I kroppen finns tre cirkulatoriska system: det arteriella (pulsådror), det venösa (blå ådror under huden) och lymfsystemet. Ny forskning visar att det också finns tre lymfatiska system i huvudet också (https://www.med.lu.se/nyheter/180924_maikennedergaard). Om något av systemen blir försvagat och inte arbetar som det ska kan kroppen drabbas av en mängd mer eller mindre obehagliga och jobbiga symptom. Pågår det under lång tid kan symptomen bli allt mer allvarliga och inskränka mer och mer i det vardagliga livet.

Cirkulatoriska problem kan ge systemiska effekter eller lokala problem. Vissa av dessa problem har visat sig svara bra på behandling med IVT. På första konsultationen görs en bedömning av hur stora problemen är och hur framgångsrik behandling med IVT kan förväntas bli samt hur många behandlingar man kan behöva. 

IVT har också visat också visat sig vara mycket effektivt mot svullnader och inflammationer.